vi en
vi en

Contact

2017-05-19 04:18:11

CT TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY THÁI SƠN

  • Văn phòng HCM
  • Address : 14E Phan Van Tri Street, Ward 7, Go Vap Dist., HCMC., Vietnam.
  • Email : key@thaisonmech.com
  • Mobile : +848.6295.7120
  • Fax : +848.6295.7124

CT TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY THÁI SƠN

  • Văn phòng HCM
  • Địa chỉ : 377 La Thanh Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City, Vietnam.
  • Email : key@thaisonmech.com
  • Điện thoại : +844.6277.7323
  • Fax : +844.6277.7324

0902.530.000

key@thaisonmech.com